Velsen


De oorsprong van de gemeente is het dorp Velsen, ingeklemd tussen de autoweg en het Noordzeekanaal, vroeger een agrarische gemeenschap tussen de duinen en het Wijkermeer. Reeds in de vroege bronstijd was hier bewoning. De Romeinse overheersing liet zijn sporen achter in de vorm van een fort en een haven aan het Wijkermeer. Velsen was in de middeleeuwen een bedevaartplaats. Pelgrims bezochten de plaats om de heilige Engelmundus te vereren en genezing te vragen voor allerlei lichamelijke aandoeningen.

Aan de landelijke rust van de gemeente kwam een einde, toen in 1876 het Noordzeekanaal werd opengesteld. Het IJ en het Wijkermeer werden hiervoor ingepolderd. Vele kanaalwerkers bleven hier wonen en vormden, samen met het personeel voor de sluizen en de douane, de eerste bewoners in het gebied. De nieuwe vestiging werd door koning Willem III IJmuiden gedoopt.


Kaart van Kennemerland. Klik voor een vergroting.

Door het graven van het Noordzeekanaal werd het dorp Velsen in twee├źn gesplitst. De woonkern Velsen-Noord kwam tot ontwikkeling in de nabijheid van de opkomende industrie├źn, zoals de Hoogovens en de papierfabriek.

De na 1876 in gang gezette ontwikkeling van IJmuiden werd door de Tweede Wereldoorlog wreed onderbroken. Evacuatie van inwoners en afbraak van een derde van de IJmuidense huizen, maakten Velsen tot een van de zwaarst getroffen Nederlandse gemeenten.

Het wapen van de gemeente Velsen bestaat uit een goudkleurig lam (het Lam Gods) dat een vaandel draagt, afgebeeld op een blauwe achtergrond. Op het vaandel, een kruisvaan, staat een andreaskruis. De oudst bekende afbeelding van het wapen van Velsen dateert uit het midden van de zeventiende eeuw. Het is onduidelijk welke kleuren het wapen oorspronkelijk heeft gehad. In 1816 zijn de huidige kleuren door de Hoge Raad van Adel officieel vastgesteld.

De woonkernen van de gemeente Velsen zijn: Velsen-noord, Velsen-zuid, oud-Velsen, IJmuiden, Driehuis, Santpoort-noord Santpoort-zuid en de nieuwbouw wijk Velserbroek.
 
door deze pagina te bezoeken gaat U accoord met de disclaimer