Brederode


Met Dirk van Teylingen (1205-1231) begint het geslacht van Brederode. Eén van zijn nazaten, Willem I Heer van Brederode begint rond 1282 met de bouw van een kasteel. op een uitloper van een strandwal. De toegang, of poort, tot de rug waarop Brederode gebouw werd, werd gevormd door Santpoort. De bouw van de burcht was net voltooid, toen er in het gebied een grote watersnoodramp plaats vond (1287), doordat het water van de zee zand aanvoerdde, zorgde dit tesamen met een stijgende zeespiegel voor een flinke uitbreidig van de Zuiderzee, en ook het IJ dreigde een binnenzee te worden. Om watersnood te voorkomen werd er door de Graaf van Holland een dam gelegd in het Spaarne, en werden er dijken aangelegd. Hierna wordt er in 1300 een voor-burcht aangebouwd.
Wapen van Brederode
Tijdens de "Hoekse en Kabeljauwse Twisten" werd het kasteel in 1351 belegerd door de Kabeljauw-gezinde Gijsbrecht van Nijenrode. De Brederodes gaven zich uiteindelijk over, waarna het kasteel geplunderd werd. Het kasteel wass zwaar beschadigd, en werd gesloopt, om drie jaar later herbouwd te worden op de oude funderingen.
Dit nieuwe kasteel bestaat uit drie delen: een rechthoekige burcht met twee woonvleugels en vier hoektorens, aan de oostzijde een grote voorburcht em een buitenhof. De vierkante bouwstijl was voor die tijd modern te noemen.
Tijdens de bouw woonden de Brederodes op het kasteel Batenstijn.

Na de herbouw wordt het kasteel opnieuw belegerd door de Kabeljauwen, die het zuidelijke deel van het kasteel verwoesten, en Willem van Brederode verbieden om het kasteel te herstellen.
Pas na 1464 wordt het noordelijk deel van het kasteel hersteld, om in 1492 door een opstand geplunderd te worden door Duitse Soldeniers. Na deze plundering wordt het kasteel niet meer bewoond.

De restanten van het kasteel vallen ten prooi aan de plunderende Spaanse soldaten tijdens het Beleg van Haarlem, waarna zij het in brand steken. Hierna wordt het niet meer herbouwd, waardoor het langzaam onder het stuifzand van de duinen verdwijnt.

Het kasteel Brederode in 1354.
De ruïne vervalt aan de Graven van Holland als in 1679 de laatste heer van Brederode , Wolfert, sterft. Later vervalt de ruïne en de bijbehorende gronden aan de Staat der Nederlanden.

In 1862 was Mr. A.J. Enschedé de eerste die een poging ondernam om de ruïne te redden. Met Hfl 500,- die hij van de regering kreeg werden voorzieningen getroffen bij de voorburcht. Inmiddels kwam er meer financiele steun van het Teijlers genootschap (Hfl 2000,-) en ging de Staat Hfl 600,- per jaar bijdragen aan het project. In 1869 kcht de Staat de in 1805 verkochte buitengronden behorende bij het huis Brederode terug van voor een bedrag van HFL 3000,-

De ruïne van het kasteel Brederode in 1671. Klik voor vergroting.
Tijdens de restauratie-werkzaamheden zijn er diverse gebruiksvoorwerpen gevonden, of uit de gracht opgevist. Een deel van deze verzameling wordt tentoongesteld in de donjon van de ruïne. De poorttoren (6 x 7m) en een deel van de noordelijke vleugel van de voorburcht zijn bewaard gebleven. Het kasteel bevat restanten van drie vierkante hoektorens en een ronde toren. De noordoost-toren heeft in de 19e eeuw een nieuw dak gekregen en een gekanteelde borstwering. In de kelder muren van de noordelijke vleugel zijn restanten van twee ovens aangetroffen. De ruïne is voor publiek geopend. Voor info is het telefoonnummer 023-5378763
Het kasteel Brederode in 1999.
door deze pagina te bezoeken gaat U accoord met de disclaimer